Premotavanje i popravak pikapa

Ručno namatanje


CNC namatanje


Ručno namatanje / fotografije
CNC namatanje / fotografije
Coil shapes