Restauracija tambure

Prije Restauracije

Tijekom Restauracije

Lakiranje

Završena Restauracija