Izrada Binding-a ( ukrasnih letvica ) – po narudžbi

Proizvodnja ‘’Binding’’ (ukrasnih traka) isključivo se radi po narudžbi.

Navedene dimenzije su korektivne sve do (Max i Min) tolerancije, što bi značilo da dimenzije i same kombinacije boja i vrsta laminata nisu fiksne tj. naručitelj može zahtijevati kombinaciju boja, laminate i dimenzija po želji.

Minimalna količina narudžbe ‘’Poštom HP ‘’ je 100kn, neračunajući zaštitnu oblogu tj. pvc cijev zaštitu od lomljenja bindinga.

Ukoliko želite preuzeti osobno binding trake, minimalna količina narudžbe je 75kn.

Što se tiče boja ABS laminata i vrsta kombinacija sa drvetom najbolje je nazvati ‘’KONTAKT’’ broj ili opisati što želite da se izradi te poslati na mail adresu.

PREUZMANJE DOKUMENATA ZA IZRADU BINDINGA (PDF)