Restauracija-popravak 12 String Guitar

Prije Restauracije-popravka

Tijekom Restauracije-popravka

Završena Restauracija-popravak