CNC Obrada / Graviranje

CNC obrada

Izrada Bobina / CNC obrada / Graviranje
Kutija sa trzalicom od EBANOVINE / CNC obrada / Graviranje


Izrada Pickguard-a / CNC obrada / Graviranje
Obrada CNC-om / CNC obrada / Graviranje
Izrada poklon kutije OVATION GITARE/ CNC obrada / Graviranje
CNC obrada / Graviranje
CNC obrada / Izrada – out jack plate
CNC obrada / Izrada konjića