Plotanje / Printanje Nacrta, Planova Glazbala

Plotanje, Printanje vaših nacrta, planova za glazbala: A2->420x594mm ili C2->458×648 mm 

                                   U mjerilu 1:1

 

1-> Širina Papira (A2)  420mm a dužina u roli do nekoliko metara

2-> Širina Papira (C2) max. 458mm a dužina u roli do nekoliko metara

-Nacrte (Blueprint) je takodjer moguće redimenzionirati u AutoCad programu

tj.u sam nacrt je moguće dodavanje tj.ucrtavanje novih pozicija ili slično.